header.jpg
Algemeen  |  16-9-2017
22 november van dit jaar bestaat onze mooie verenging 95 jaar. Dat willen we natuurlijk extra luister bijzetten. Hierbij een kalender met daarop de alvast geplande evenementen, maar hier mag natuurlijk nog veel meer bijkomen.  

Een seizoensopening voor junioren hebben we al gehad, met alle teams die onderling thuis speelden op zaterdag 2 september, maar vandaag is eigenlijk de echte kick-off na de eerste thuiswedstrijd van Heren 1 met een TD door Heren 2!

We zien dit seizoen als opmaat voor het 100 jarig bestaan over 5 jaar. Dan willen we echt groot uitpakken. En graag zien we dat deze beide jubilea breed gedragen worden door de hele club. Voor een aantal evenementen benaderen we met de jubileumcommissie teams en individuen om een en ander te organiseren, maar uiteraard mogen jullie ook allemaal zelf met ideeën voor iets komen. Voor dit seizoen, maar helemaal voor het 100-jarig bestaan!

Om het breed dragen van het jubileum een beetje te stimuleren, willen we in ieder geval alle teams die wij zelf niet benaderen voor een evenement, vragen iets te bedenken voor de vele mini markten die op de agenda staan. Deze zijn bedoeld, naast de verkoop van gadgets de komende seizoenen door de commissie ( waarover later meer) om alvast budget te verkrijgen voor het 100-jarig bestaan. Alle inkomsten daaruit zijn dus voor dat mooie jubileum.  Hierover volgt deze week meer informatie via coaches en aanvoerders

In ieder geval willen we er een prachtig en gezellig jaar van maken. Heb je vragen of ideeën, of wil je de jubileumcommissie helpen, meld je dan via [email protected]
Bijlage