header.jpg

Rabobank en NOC*NSF helpen De Kraaien

Vereniging  |  5-12-2018
In 2016 is er vanuit de Rabobank en NOC*NSF een start gemaakt met het Rabo Verenigingsondersteuningstraject. Met dit traject beoogt de Rabobank sport- en cultuurverenigingen te versterken in hun functioneren.

Door verenigingen te begeleiden bij projecten geven ze sportbreed ondersteuning. In het traject worden in verschillende takken van sportverenigingen ondersteund. De trajecten/thema‚Äôs bij de verenigingen lopen uiteen, echter de ondersteuning richt zich voornamelijk op het bestuurlijk functioneren. 

Het doel  is om de verenigingen te versterken, de verenigingsondersteuning in algemene zin door te kunnen ontwikkelen en goede voorbeelden van trajecten tussen verenigingen te kunnen uitwisselen.

Dankzij een mooie pitch zijn de Kraaien recent geselecteerd voor deze Verenigingsondersteuning. Iedereen die bij een vereniging of club is aangesloten doet dat om ergens aan mee te doen. Dat is waar het als lid om draait : meedoen. Maar meedoen kun je niet alleen. Dat doe je samen. Daarom geeft de Rabobank ons niet zomaar een zak met geld, maar ondersteunen ze ons met kennis en mankracht om de vereniging echt sterker te maken. 

Op 26 november jl. is er in het clubhuis een intake gesprek geweest. Hierbij waren drie bestuursleden en 10 leden op uitnodiging aanwezig. Namens Rabobank Zaanstreek waren Martine Hos en Marcel Foppen en de procesbegeleider Jacinta Lieuwis vanuit NOC*NSF aanwezig. 

Het doel van deze Verenigingsintake was om te achterhalen wat er leeft binnen ZHC de Kraaien en welke behoeftes er spelen. In korte sessies zijn de sterkte punten van onze vereniging in kaart gebracht. Ook is er gediscussieerd over waar we als vereniging heen willen: ligt de nadruk op (top)hockey, maatschappelijke betrokkenheid of marktwerking - of een combinatie hiervan? 

Het was een interessante en leerzame avond, die onze vereniging sterker maakt. Binnenkort zal het bestuur een verslag over deze bijeenkomst ontvangen, waarin o.a. onze hulpvraag geformuleerd zal zijn. Begin 2019  zal er een vervolg komen op deze bijeenkomst.

Download app

Sponsor