header_nieuw.jpg

Vooraf aanmelden voor Algemene Leden Vergadering

Vereniging  |  23-6-2020
Op 2 juli zal er een Algemene Leden Vergadering zijn van onze mooie club. Er gelden deze keer afwijkende regels i.v.m. het protocol rondom Covid-19, is het van groot belang dat wij vooraf weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. Indien u deze ALV wilt bijwonen, dient u zich – eveneens uiterlijk maandag 29 juni – vooraf aan te melden (met aantal personen) via de mail: [email protected].

Zonder bevestigde inschrijving kunt u de vergadering niet bijwonen. De vergadering zal buiten op het terras van het clubhuis plaatsvinden, met inachtneming van de regels. Indien er aanleiding is om de locatie en / of de wijze waarop zal worden vergaderd, te wijzigen, verneemt u dat persoonlijk van ons.

De stukken behorende bij deze vergadering kunt u vooraf downloaden vanaf onze website www.kraaien.nl . Log in met uw lidnummer en wachtwoord en kies in het Mijn Kraaien menu voor Documenten + Algemene Ledenvergadering.

Agenda

1. Opening en welkom
2. Verslag ALV 14 november 2019
3. Samenstelling bestuur

Het bestuur stelt voor:

Penningmeester: Fred van der Werff

Vacatures:

Commissaris Senioren (per direct)

Commissaris Algemene Zaken (per direct)

Secretaris (najaar 2020)

Commissaris Nieuwbouw (najaar 2020)
 
4. Kraaien & coronacrisis
5. Begroting & contributievoorstel 2020 / 2021
6. Toekomst ZHC de Kraaien
7. Hockeyzaken
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ik verzoek u vragen en opmerkingen met betrekking tot deze agendapunten en de rondvraag uiterlijk maandag 29 juni 2020 schriftelijk in te dienen bij het bestuur. Alleen dan zullen deze tijdens de vergadering worden beantwoord. Deze kunt u richten aan [email protected].


Ter herinnering: houd tenminste 1.5 m afstand tot iedereen, het clubhuis blijft gesloten, het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan en na afloop van de vergadering verlaat u het terrein spoedig.

Bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, vragen we u om thuis te blijven, u kunt worden geweigerd aan de poort.

Download app

Sponsor