header.jpg

Gemeenteraad neemt motie aan voor snelle verhuizing

Algemeen  |  11-11-2020
Dinsdagavond 10 november heeft de gemeenteraad een aantal moties met betrekking tot de verhuizing van onze club behandeld. Het goede nieuws is dat de moties die verhuizing bevorderen zijn aangenomen terwijl een motie die opriep om weer naar andere locaties te gaan kijken is verworpen. Daarmee is weer een stapje gezet op weg naar kunstgras voor De Kraaien in Zaandijk.

De moties die werd aangenomen geeft het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht om: Conform opdracht van de raad, de hoogste prioriteit te geven aan de realisatie van het sportcomplex ZHC De Kraaien op locatie Fortuinweg te Zaandijk. Met als uitgangspunt start aanleg in 2021 (indien de vergunning is verleend)

De moties zijn hier terug te lezen.

De voorstemmende partijen zijn daarbij van mening dat deze belofte (snel) moet worden ingelost gezien het feit dat we er al zo lang op wachten. Daarbij werd weer eens duidelijk dat er nog altijd een brede steun is voor De Kraaien als Zaanse hockeyclub in het hart van de gemeente. De tegenstanders wijzen op de natuurwaarde van het gebied.

Ook is het budget voor de realisatie van 5,8 miljoen euro weer opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024.


Tijdspad 
  • 11 november 2020: Aanvraag vergunning (inmiddels gestart)
  • 11 mei 2021: Einde proceduretijd vergunning
  • 15 juli t/m 1 oktober 2021: Kappen bomen
  • Vanaf juni 2021: Bezwaar en beroep*
* Het wordt verwacht dat er bezwaren volgen met een gang naar de Raad van State. Hoeveel tijd dat in beslag zal nemen is niet op voorhand te zeggen. Ook hierover later meer. 

Hoe nu verder?
De gemeente start nu de uitgebreide vergunningsprocedure waarbij er opnieuw een bestemmingsplan komt voor de nieuwe locatie. Op de korte termijn is echter er een vernieuwing voor veld 1 nodig want die is nu echt versleten. Eind november is daarover een uitgebreid overleg met de gemeente.

Gemeente terrein en Kraaien het clubhuis
De gemeente zal in de plannen het terrein inclusief 2 watervelden en 1 zandveld gaan realiseren. Wij zullen als vereniging zelf het clubhuis moeten gaan realiseren. Daarover binnenkort meer.

Voor de fijnproever:  Een kleine update die voor ons ook relevant; De onherroepelijke natuurvergunning van een project in 2019 waarbij het PAS is verwerkt is niet houdbaar gebleken. Hoe en op welke wijze dit invloed heeft op ons proces weten we niet, het is echter wel een aspect dat verder onderzoek vereist (lees hier de volledige uitleg). Vooralsnog is de inzet van een onherroepelijke natuurvergunning met het PAS juridisch houdbaar verklaard door o.a. Antea en twee advocatenkantoren van de gemeente.