header_nieuw.jpg
Algemeen  |  7-5-2022

Op donderdag 12 mei 2022 om 20:00 uur houdt ZHC De Kraaien in het clubhuis een 


ALGEMENE LEDENVERGADERING


Een verhuizing, het 100-jarig bestaan, een nieuwe sponsorcommissie, een ledenwerfcampagne, nieuw leven voor de ‘club van 100’ en een nieuwe hoofdsponsor … zomaar wat zaken waaraan gewerkt is door alle vrijwilligers binnen de club. We zijn in beweging en daar praten we jullie in de komende ledenvergadering graag over bij. Het zou geweldig zijn als we een groot aantal van jullie kunnen ontvangen in het clubhuis. Er staan wat mooie ontwikkelingen op het programma. Bovendien zijn we erg benieuwd naar wat jullie als leden bezighoudt. Wat kan volgens jullie beter en waar moet meer aandacht voor zijn? Laten we dat gesprek voeren. Dat kan ook tijdens de borrel na afloop van de vergadering.


Agenda 

1. Opening en welkom

2. Bestuurszaken/Mededelingen 

3. Verslag ALV 18 november 2021

4. Begroting & contributie voorstel 2022/ 2023 

5. Lustrumjaar 

6. Hockeyzaken

7. Ledenwerf Activiteiten

8. Toekomst ZHC de Kraaien 

9. Rondvraag 

10. Sluiting


Eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot deze agendapunten en de rondvraag kunt u eveneens uiterlijk maandag 9 mei 2022 schriftelijk indienen bij het bestuur. Alleen dan zullen deze worden besproken tijdens de ALV. Uw aanmelding, vragen en / of opmerkingen kunt u richten aan [email protected].


Stukken vooraf downloaden

De stukken behorende bij deze vergadering kunt u vooraf downloaden vanaf onze website www.kraaien.nl. Log in met uw lidnummer en wachtwoord en kies in het Mijn Kraaien menu voor Documenten + Algemene Ledenvergadering

 

Namens het bestuur van ZHC De Kraaien, 

 

Saskia Bax (secretaris)

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws