header.jpg

Bomen gekapt na broedseizoen

Vereniging  |  6-3-2019
De gemeente heeft deze week besloten de bomen op het Fortuingebied pas na 15 juli te kappen. Door het mooie en warme weer van de afgelopen periode heeft de gemeente het advies gekregen om voor de zekerheid pas na het broedseizoen te gaan kappen. Dit heeft helaas effect op de planning. De gemeente kan hierdoor nog niet beginnen met het voorbelasten van het terrein.

Ook lopen er nog diverse beroepsprocedures die zijn ingesteld tegen de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Deze procedures moeten nog worden gestart en de uitspraak zal niet eerder zijn dan half juni. 

Als deze uitspraak positief is en de gemeente na het broedseizoen de bomen kapt, zou er begin 2020 gestart kunnen worden met de aanleg van het hockeycomplex. Dit betekent dat in het meest gunstige scenario er vanaf het seizoen 2020/2021 gespeeld kan worden op het nieuwe complex. Maar dan moet alles vanaf nu wel meezitten.