header_nieuw.jpg

ALV Najaar

donderdag 17 november 2022   |   20:00 - 22:30   |   Clubhuis

Op donderdag 17 november om 20:00 uur houdt ZHC De Kraaien in het clubhuis een ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV).

 

Dit is het perfecte moment voor leden en vrijwilligers om het net op te halen over het wel en wee binnen de club. Maar vooral ook om mee te praten en beslissen. Het belooft een bijzondere editie te worden, zo vlak voor de aftrap van het jubileumjaar. Naast alle updates op de verschillende onderwerpen presenteert het bestuur namelijk een nieuw strategisch plan voor de komende jaren, met hierin aandacht voor o.a. missie, visie en kernwaarden van de club, maar ook moderne lidmaatschapsvormen. Centraal staat een helder stappenplan waaraan de komende jaren gewerkt wordt om onze club gezond te laten groeien. Daar zijn we allemaal wel aan toe. We kijken uit naar een levendige en open discussie. Positief en vol energie. We hebben er ontiegelijk veel zin in.

De bijhorende stukken zijn op 3 november aanstaande beschikbaar. U ontvangt hierover een separaat bericht.

Agenda:

1.       Opening en welkom

2.       Vast stelling presentie

3.       Vast stelling agenda

4.       Mededelingen bestuur inclusief nieuwbouw en jubileumjaar

5.       Verslag ALV 12 mei 2022

6.       Vaststelling jaarrekening 2021/2022, verslag Commissie van Financiën

7.       Samenstelling bestuur, aftredend Peter Wieringa als voorzitter, maar herkiesbaar. Vacature: secretaris

 

Pauze

8.       Uitreiking Bekers (P.H. De Jong Award, Evert Honig Beker, Thuisfluiter v/h Jaar, Kraai v/h Jaar)

9.       Hockeyzaken

10.    Strategisch plan ‘22 – ‘25

11.    Rondvraag

12.    Sluiting

 

 

Aanmelden, vragen en opmerkingen?

Voor deze ALV dient u zich uiterlijk maandag 14 november 2022 per e-mail aan te melden.

 

Eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot deze agendapunten en de rondvraag kunt u eveneens uiterlijk maandag 14 november 2022 schriftelijk indienen bij het bestuur. Alleen dan zullen deze worden besproken tijdens de ALV. Uw aanmelding, vragen en / of opmerkingen kunt u richten aan [email protected].

 

Stukken vooraf downloaden

De stukken behorende bij deze vergadering kunt u vooraf downloaden vanaf onze website www.kraaien.nl. Log in met uw lidnummer en wachtwoord en kies in het Mijn Kraaien menu voor Documenten + Algemene Ledenvergadering.

 

 

Namens het bestuur van ZHC De Kraaien

Agenda

Nog geen agenda punten.

Download app

Sponsor