header.jpg
Vereniging  |  16-9-2020
Hockeyen is natuurlijk het leukste wat er is maar als je het een beetje beter kunt wordt het nóg leuker. Daarom is het één van de speerpunten van het bestuur om het algemene hockeyniveau te verhogen waarbij speciale aandacht voor de jeugd.

Dat doe je niet in een dag maar hiervoor wordt een programma ontwikkeld waarbij we stap voor stap ons geliefde spelletje beter zullen begrijpen. Het verhogen van het niveau heeft heel veel verschillenden onderdelen waarbij structuur, duidelijkheid en opleiding de kernpunten zijn.

Hierbij wordt gekeken naar wat een team nodig heeft en daarin word de jeugdtrainer begeleidt in de opzet van de training, de oefeningen en de wijze van het geven van de training. Ook hierin zijn weer veel handvatten die aangegrepen kunnen worden ter verhoging van het hockeyniveau.

Mooie plannen natuurlijk en de eerste stappen zijn inmiddels gezet. Beter gezegd het programma is warm gedraaid want het beste speel je natuurlijk met een goede warming up. En dat is precies het waar de trainers bij de eerste trainersworkshop instructies over het hebben gehad.

Deze vond op 24 augustus plaats waarbij werd uitgelegd waarom een goede warming-up belangrijk is en hoe je deze uitvoert.  Je zag direct daarna in de trainingen een andere warming-up én een vergelijkbare warming up tussen de verschillende teams. Ook dát is onderdeel van het hockeyniveau verhogen - eenduidigheid en herkenbaarheid.

De spelers weet wat hen verwacht wordt en kunnen meteen van start bij aanvang van de training. Ook als er een keer inval nodig is dan is de start van de training altijd vergelijkbaar. De trainers mogen altijd eigen ideeën inbrengen en houden altijd de vrijheid om naar eigen inzicht warming up of trainingsonderdelen toe te voegen. Zo blijft er dynamiek, kan er gekeken worden naar wat het team nodig heeft en blijven we flexibel - met altijd weer oog voor de structuur.

Zo zullen door het seizoen heen meerdere workshops georganiseerd worden en zo heeft iedere bijeenkomst een ander thema.

Tijdens de trainingen zijn Ton en Femke aanwezig om de jeugdtrainers te ondersteunen, begeleiden, observeren, feedback geven en de trainers te laten groeien in hun ontwikkelingen waardoor de jeugdspelers als individu en als team kunnen groeien.

Download app

Sponsor