header.jpg

Voorlopige teamindeling 2021-2022

Jeugd  |  21-6-2021


Elk jaar kijken kinderen weer uit naar bij wie ze in een team komen. Voor sommigen een heel spannend moment voor anderen juist leuk om te zien bij wie je volgend jaar in het team komt en wie je nog niet kent. 

Teamindeling (zie bijlage)
De basis is dat we het hockeyniveau naar een hoger niveau willen brengen. Een van de aspecten om dit te realiseren is een goede teamindeling.

Hierbij spreken we bij de junioren D t/m A van selectieteams en breedteteams. De selectieteams zijn de 1e teams (en bij 4 of meer teams zijn de eerste twee teams selectieteams) en de andere teams noemen we breedteteams. Bij de jongste jeugd is (F t/m E8) is er nog geen selectie en worden de kinderen in de F ad random ingedeeld dan wel waar dit mogelijk is bij vriendjes en vriendinnetjes en richting E8 kijken we wel iets meer of gelijkwaardige(re) spelers bij elkaar in een team kunnen worden geplaatst.

Wat we belangrijk vinden is dat kinderen bij gelijkwaardige spelers in een team komen. Gelijkwaardig niet alleen op hockeytechnisch niveau, ook op motivatie en beleving. Op deze manier kan iedere speler groeien als individu, kan het team gezamenlijk ontwikkelen en kan je je aan elkaar optrekken en samen naar een hoger hockeyniveau toe groeien. 

Vanaf de C-lijn kijken we bij de 1e teams ook naar posities. De verdeling tussen aanvallers, verdedigers en middelspelers moet zo veel als mogelijk in balans zijn.

Eventuele ingediende verzoeken rondom de indeling worden altijd besproken. Deze kunnen niet altijd gehonoreerd worden. Voor de selectieteams kan een verzoek niet ingediend worden. Voor de breedteteams is hier meer ruimte voor. 

Proces 
Aan de hand van een nieuw beoordelingsformulier en hebben trainers, coaches, oudercoaches/begeleiding per speler input gegeven. Per speler is aangeven hoe ver de speler in zijn of haar ontwikkeling is. Daarnaast zijn lijncoordinatoren en de technisch trainer met elkaar om tafel gegaan om alle spelers te bespreken en deze in te delen in de diverse teams. 

Numeriek van de teams
De numeriek van de teams in een lijn zegt niet iets over het de sterkte of klasse waarin de teams ingedeeld kunnen worden. De eerste teams spelen wel in een hogere klasse dan de breedteteams, maar de breedteteams zijn niet op sterkte ingedeeld.  
  • Sommige teams bestaan uit vooral 2ejaars spelers en zij kunnen in teamnaam een hogere numeriek hebben gekregen dan een team dat vooral bestaat uit eerstejaars spelers
  • Een 4e team kan hoger spelen dan een 3e team
In welk teamnummer je speelt is dus van ondergeschikt belang. Belangrijker is dat je in een team zit met spelers met wie je zelf én samen kunt groeien.

Selectietrainingen
Een aantal spelers uit de MC, MB en MA hebben een x achter hun naam. Dit betekent dat deze spelers een persoonlijke uitnodiging en uitleg per e-mail van Ton Bouman, onze technisch trainer, krijgen om in augustus een paar keer mee te trainen met resp. MC1, MB1 en MA1. Een aantal van deze spelers maakt dus nog kans om  geselecteerd te worden door Ton en de trainer/coach van het eerste team om in het eerste team geplaatst te worden. De niet-geplaatste spelers worden in resp. MC2, MB2 en MA2 geplaatst.

Vragen
Mogelijk zijn er vragen over de plaatsing van jezelf, je zoon of dochter in een team. Vragen kunnen uiterlijk tot en met 25 juni 2021 ingestuurd worden naar [email protected]

Uiterlijk woensdag 4 juli zal er een terugkoppeling komen vanuit onze technisch trainer Ton Bouman.

Overige informatie
Per 1 juli zal de KNHB de nieuwe teams live zetten en zijn de teams zichtbaar in de kraaien-app. 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om aan ieder team een trainer/coach en ouderbegeleider te koppelen en maken we weer een nieuw trainingsschema. Meer informatie over het nieuwe seizoen volgt in augustus. 

De komende week zijn er nog trainingen en het seizoen wordt afgesloten op 26 juni as. met de laatste wedstijd in de mini-competitie. 

Alvast een heel fijne vakantie!Bijlage

Download app

Sponsor