Header.jpg
Algemeen  |  28-12-2023

Zoals besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering is bij het opmaken van de jaarrekening over het verenigingsjaar 2022 – 2023 (dat begon op 1 juni 2022 en eindigde op 31 mei 2023) gebleken dat niet alle contributie in rekening was gebracht c.q. was geïnd. Het gaat – voor wie de reguliere contributie in 10 termijnen betalen – om de tiende en laatste termijn. Daarnaast gaat het om de zaalhockeycontributie voor het zaalseizoen 2022/2023. 


Het is in het belang van onze vereniging dat de contributies alsnog voldaan worden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het vervelend is dat dit in deze fase van het jaar gecommuniceerd wordt, maar wij hopen ook op jullie begrip te mogen rekenen. 

 

Wat gaan we doen?
We zullen alle leden en oud-leden die de tiende termijn 2022/2023 en/of de zaalhockeycontributie 2022/2023 nog moeten voldoen, individueel aanschrijven. Het is de vervolgens de bedoeling dat:

  • de tiende termijn medio januari 2024 wordt geïnd.
  • de zaalhockeycontributie medio februari 2024 wordt geïnd.

De zaalhockeycontributie voor het lopende zaalseizoen 2023/2024 zal medio maart 2024 worden geïnd. Op die manier proberen we de leden die meerdere onderdelen van deze contributies nog moeten voldoen, enigszins tegemoet te komen. 


Als er vragen rijzen of als er desgewenst maatwerk ten aanzien van de betalingen moet worden geleverd, dan kan dit met de penningmeester worden afgestemd: [email protected]

 

Het Bestuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws