header.jpg

Verslag van de bestuurstafel

Vereniging  |  9-4-2019
De afgelopen weken heeft het bestuur een aantal keer vergaderd. De afgelopen vergaderingen hebben we een verschillende commissies op bezoek gehad. Tijdens de laatste vergadering was de Sponsorcommissie aan de beurt. De commissie heeft het bestuur bijgepraat over de huidige sponsoractiviteiten. Maar belangrijker nog over de toekomstige activiteiten. 

De handen gaan uit de mouwen om sponsors te benaderen voor de financiering van het nieuwe clubhuis. Ook heeft de Sponsorcommissie een samenwerking gesloten met Sponsor Visie. Zij zullen een deel van het (online) sponsorbeheer op zich nemen en de club ondersteunen bij het opzetten van een obligatieregeling.

Tijdens de laatste vergadering is ook gesproken over de vrijwilligerscampagne die onlangs is gestart. Het clubhuis hangt vol met posters en het emailadres om je aan te melden is geopend. Het is echt belangrijk dat we meer steun van vrijwilligers krijgen. Ook is er gesproken over de aandacht die we moeten geven aan het werk van de vrijwilligers. Na de winterstop bijvoorbeeld zag het clubhuis er weer super uit na het schilderwerk van Hedwig Appels. Marco Hilferink heeft de meest noodzakelijke klussen aan het clubhuis gerealiseerd. 
 Wij gaan er vanuit dat de leden met zorgvuldigheid omgaan met onze spullen en het onderhoud hiervan door de vrijwilligers.

Een belangrijk deel van de laatste vergadering is besteed aan het voorbereiden van de agenda en de onderwerpen voor de Algemene Ledenvergadering 17 april. Alle leden en de ouders van de jeugdleden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Download app

Sponsor