header.jpg

Gemeente gaat kappen op de Fortuinweg

Algemeen  |  3-9-2019
Begin 2019 heeft de gemeente toestemming kregen om de bomen in het Fortuingebied te gaan kappen. Hoewel er nog een bezwaarprocedure loopt tegen het bestemmingsplan (niet tegen de kapvergunning), worden er wel ter voorbereiding van de aanleg van de sportvelden bomen en bosjes verwijderd. De werkzaamheden starten vanaf 16 september in het gebied en op 8 oktober worden de bomen gekapt.

Aansluitend worden er nog verschillende onderzoeken verricht waaronder grondonderzoek, sonderingsonderzoek en archeologisch onderzoek. Voor wat betreft de kap van de bomen geldt het huidige bomenbeleid. De gekapte bomen worden allemaal in of in nabijheid van het plangebied vervangen.

Er is nog geen uitspraak van de Raad van State omtrent het bestemmingsplan omdat de zitting nog niet heeft plaatsgevonden. Wanneer de zitting zal plaatsvinden is ook nog niet bekend. Dit heeft te maken met de zogenaamde PAS-uitspraak van de Raad van State. Hierin wordt gesteld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. 

Dankzij dit programma kon er in het verleden in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. Nu heeft de RvS bepaald dat dit in strijd is met Europese regels. De gemeente heeft het PAS ook toegepast in het bestemmingsplan voor de Fortuinweg. Het is dus nu onzeker of en wanneer het bestemmingsplan behandeld gaat worden. Dit betekent dat de planning vertraagt met zeker 6 maanden.