Header.jpg

De Club van 100

Dé sponsormogelijkheid voor particulieren


De Club van 100 is opgericht door en voor mensen die meer willen doen voor Hockeyclub De Kraaien. Het doel van de Club van 100 is het financieel ondersteunen van de hockeyclub bij investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast voor het vervullen van wensen van en voor de jeugd van De Kraaien waarvoor binnen het budget van de vereniging geen ruimte is. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een speeltuintje, nieuwe lockers voor de keeperstassen, gezichtsmaskers voor de uitlopers bij de strafcorner.

Reglement:
Het reglement van de Club van 100 is kort en duidelijk:
- De Club van 100 is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging.
- Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij de penningmeester van De Kraaien.
- Ondersteunt de vereniging met concrete zaken.
- De Club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden.

Wie kan lid worden:
Iedereen! Je hoeft geen lid van hockeyclub De Kraaien te zijn.
- Lidmaatschap van de Club van 100 is een persoonlijk lidmaatschap en kost € 100.
- Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
- De contributie wordt jaarlijks in mei, via automatische incasso geïnd.

Ideeën voor sponsoring

Ieder lid van de Club van 100 kan een sponsor idee indienen. Het idee dient schriftelijk bij de Commissie van de Club van 100 te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een eventuele kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of het idee gehonoreerd wordt.

Toekenning van sponsoring

De Commissie Club van 100 beoordeelt ieder idee en legt deze voor aan de leden van de Club van 100. Uit alle ideeën worden door de leden van de Club van 100 één of meerdere gekozen. Deze worden voorgelegd aan het bestuur van De Kraaien. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor Hockeyclub De Kraaien en waarvoor binnen Hockeyclub De Kraaien geen budget beschikbaar is.

Lidmaatschap

Je kunt lid worden door aan te melden via een inschrijfformulier en de jaarlijkse bijdrage van € 100,- te betalen. Het lidmaatschap geldt voor een competitiejaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is inschrijfformulier kun je aanvragen via [email protected].

Wat krijgt een lid ervoor terug ?

Inspraak in de selectie van projecten ten behoeve van de vereniging. Leden van de Club van 100 krijgen een vermelding op het ledenbord in het clubhuis. Uitnodiging voor de jaarlijkse Sponsorbijeenkomst.. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.

We hebben jouw steun heel hard nodig!

Voor meer informatie of aanmeldingen:

Club van 100
e-mail: [email protected]

Tot ziens op het hockeyveld!

Saskia Bax
Marieke de Moel
Angelique de Jager
Evelien den Outer